Dynamizace a citlivá krystalizace

 

V přírodě i ve vesmíru se vše rytmicky střídá: den a noc, roční období, fáze měsíce, příliv a odliv. Rytmus udržuje život, vytváří vazby s životodárnými silami a propojení mezi bytostmi, přírodou a kosmem.

Doktor Ferraro, zakladatel společnosti ARGITAL, se dlouhá léta věnuje antroposofii. Je to duchovně vědecký směr o nadsmyslovém poznání světa a určení člověka, který založil na začátku minulého století filosof Rudolf Steiner. Dnes se s jejím praktickým využitím setkáváme např. v antroposofické medicíně nebo Waldorfském školství. Postupy, jako je citlivá krystalizace, dynamizace nebo harmonizace aktivních složek kosmetických přípravků, které z antroposofického učení vycházejí, pomáhají zvyšovat jejich vitální energii, účinnost a aromaterapeutické i hojivé účinky. Také proto se kosmetika ARGITAL obejde bez syntetických konzervantů a mívá až neuvěřitelnou účinnost.

 

Dynamizace

Neboli potencování, je proces, který v maximální míře zvyšuje kvalitu a účinnost přípravků. Je základním principem i při přípravě homeopatických preparátů.

Vychází z antroposofického pohledu na svět a lze ji chápat jako zvláštní druh umění zahrnující přesně stanovené postupy míchání a protřepávání látek, při nichž se do jejich podstaty vnášejí vesmírné rytmy a aktivují se jejich vitální síly. Při dynamizaci se výchozí suroviny aktivují a zbavují se tak tendence podléhat stárnutí, ke kterému dochází vlivem gravitace. Získávají určitou kosmickou kvalitu související se zářivými a nebeskými procesy a získávají vitalitu.dynamizace_1_kompr.jpg

Vezměme si například výluh z lipových květů. Lipové květy se skládají ze dvou částí. Z viditelné materiální části, která tvoří účinnou látku a z neviditelné nemateriální části, kterou můžeme definovat jako účinnou látku duchovního charakteru a která je obvykle navázaná na materiální část. Dynamizace uvolňuje právě tuto účinnou látku duchovního charakteru, jejímž působením se zesiluje účinek materiální části. Současně se povzbudí a zvýrazní chuť výluhu lipových květů a jeho celková účinnost se maximálně zvýší.

Společnost ARGITAL uvádí, že dynamizace, kterou používají při výrobě svých produktů, je zásadním procesem, protože v nejvyšší možné míře zvyšuje jejich kvalitu a účinnost.

 

Citlivá krystalizace

Citlivá krystalizace je kvalitativní metoda, kterou se stanovuje přítomnost vitální síly v kosmetickém přípravku nebo potravinách. Tento test poprvé provedl německý vědec Ehrenfried Pfeiffer podle návodu Rudolfa Steinera.

Společnost ARGITAL metodu citlivé krystalizace používá na testování vitality výchozích surovin.

Příkladem může být pokus se zeleným jílem Argital. Lze ho znázornit na krystalizaci mědnaté soli (chlorid mědnatý), která během krystalizace vytváří jehlicovité krystaly, které jsou pomocí vitálních sil formovány do krásných obrazců.

Argital_citliva-krystalizace-01.jpg

Obrázek vlevo odpovídá krystalizaci chloridu měďnatého v nasyceném roztoku destilované vody, kdy vznikají agregáty nepravidelných malých i velkých krystalů. Největší viditelné shluky krystalů jsou uspořádány na okrajích. 

Obrázek vpravo znázorňuje krystalizaci s přídavkem zeleného jílu Argital a ukazuje jeho schopnost formovat krystaly chloridu měďnatého.